Properbee logo

Vastgoedbeheer

Properbee Vastgoedbeheer: voor de korte én lange termijn

Uw vastgoed in beheer bij Properbee neemt de dagelijkse zorgen bij u weg. Wij verrichten financieel administratief beheer en technisch beheer met behulp van onze online tool Qaasaa, custom built voor deze tak van sport.

Met portefeuille optimalisatie gaan wij een stap verder en richten ons, in samenwerking met u, op de lange termijn. Graag staan wij u bij met kwesties als vastgoed verbetering, ook kunnen wij een plan van aanpak maken voor een rendement optimalisatie van uw object. De juiste huurder op de juiste plek, op maatschappelijk verantwoorde wijze.

Financieel

Financieel administratief beheer

€ 27

Technisch

Technisch beheer

€ 32

Commercieel

Verhuurmakelaar

€ 995

Financieel beheer

€ 27 per maand

Properbee verzorgt het innen van de huurinkomsten en mogelijk daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Aan de hand van ons gedegen debiteurenbeleid worden de maandelijkse huurbetalingen gemonitord en huurachterstanden tijdig gesignaleerd. Met onze persoonlijke aanpak en juiste toon weten wij betalingsproblemen vroegtijdig te signaleren en voorkomen. Blijft betaling uit, dan gaan wij direct de dialoog aan met de huurder en verzenden aanmaningen. Indien nodig, schakelen wij tijdig een gerechtsdeurwaarder in om een oplopende achterstand te voorkomen.

 • Uiterlijk binnen 5 werkdagen ontvangt de verhuurder de huur.
 • De verhuurder ontvangt van Properbee maandelijks een specificatie van de huurpenningen.
 • Bij niet of onvolledige betaalde huur onderneemt Properbee actie, stuurt herinneringen en sommaties tot de huurpenningen voldaan zijn.
 • Properbee verstuurt namens de verhuurder de jaarlijkse huurverhogingsbrieven en adviseert hierin.
 • Indien nodig betaald Properbee facturen van derde met inverband met exploitatie behoudende kosten. Deze worden 1-op-1 in mindering gebracht van de uit te keren huurpenningen.
 • Properbee werkt transparant, alle facturen van derden zijn voor de verhuurder inzichtelijk
 •  

Technisch beheer

€ 32 per maand

Properbee is het technisch aanspreekpunt voor u en uw huurder bij alle vragen en kwesties die zich voordoen. Wij werken met lokale vakmensen en monitoren nauwlettend de kosten om uw rendement te waarborgen. Schade en reparatieverzoeken worden door huurders gemeld in het online beheersysteem Qaasaa. Zo staan meldingen duidelijk en inzichtelijk per object en per huurder geregistreerd en worden in behandeling genomen.

 • Properbee ontvangt via het vastgoedbeheersysteem Qaasaa klachten en technische meldingen.
 • Calamiteiten telefoonnummer 24/7 bereikbaar voor de huurder.
 • De technische melding wordt door Properbee in behandeling genomen en waar nodig met de verhuurder overlegd.
 • Properbee voert voor u controles uit op het uitgevoerde werk.
 • Alle technische meldingen worden gearchiveerd in het beheersysteem, een overzicht wordt jaarlijks verstuurd naar de verhuurder.
Portefeuille optimalisatie

Met het financieel en technisch pakket is het dagelijks beheer van uw vastgoed geborgd.

Om het lange termijn rendement te optimaliseren, brainstormen wij graag met u over mogelijkheden en kansen oftewel portefeuille optimalisatie. Vastgoedverbetering met aandacht voor verduurzaming: een juist energielabel verhoogt de courantheid van uw object. Maar ook: de juiste huurder op de juiste plek, waarbij uw rendement centraal staat en wij de belangen van uw huurder eveneens respecteren.

 
Qaasaa platform

Blijf realtime betrokken bij uw vastgoed door middel van uw eigen dashboard in ons beheersysteem Qaasaa.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.