Properbee logo

Hoe kunnen we je helpen?

Zodra wij constateren dat er schade is ontstaan aan de woning of dat er iets kwijt is, bespreken we dit direct met de verhuurder en huurder. Properbee controleert vooral de “grote” zaken, waarbij de verhuurder een inventarislijst bij ons kan aanleveren.  Aangezien wij altijd een borg achterhouden totdat de eindinspectie heeft plaatsgevonden, kunnen wij schade verhalen op de huurder indien nodig. Als verhuurder is het tevens handig te checken of je inboedel is verzekerd tijdens de verhuur van jouw woning.

Dit is voornamelijk relevant voor particuliere verhuurders die de woning recent hebben bewoond. Te veel spullen kan er wel voor zorgen dat de woning rommelig oogt of meer stof aantrekt. Kostbare spullen en spullen met emotionele waarde worden vaak weggehaald of opgeslagen.

Wij bieden commercieel, technisch en financieel beheer aan.

Komt het pand leeg te staan, dan zorgen wij voor nieuwe huurders en een invulling van het pand. Voordat we de huurovereenkomst tekenen worden de huurders gescreend. In overleg met de verhuurder bepalen we de nieuwe, marktconforme huurprijs.

Technisch beheer is zoals de naam al doet vermoeden het managen van technisch onderhoud in en rondom de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oplossen van lekkages of het repareren van cv ketels, sloten of ruiten. Wij hebben diverse vaste partners die we kunnen benaderen wat de verhuurder een hoop geregel scheelt. Properbee coördineert daarnaast ook het proces rondom het uitvoeren van werkzaamheden met de huurder.

Financieel beheer omvat het incasseren en controleren van de maandelijks huurstromen en eventueel het herinneren van huurders bij gemiste betalingen.

Wanneer je een tweede woning verhuurt en dus volgens box 3 wordt belast dan is de voorwaarde dat je zelf geen actieve arbeid voor mag leveren voor de te ontvangen huurinkomsten. De belastingdienst is hier erg strikt in en de kleinste handelingen kunnen al als actieve arbeid worden aangemerkt. Door met Properbee te werken geef je de actieve arbeid als het ware uit handen en dat zorgt ervoor dat je je geen zorgen hoeft te maken of je huurinkomsten wel onbelast blijven. Gemaakte kosten zijn in box 3 niet aftrekbaar. Val je in box 1 dan zijn de kosten die je voor onze dienst betaalt belasting aftrekbaar.

Dit is geheel afhankelijk van of je jouw hoofdwoning verhuurt waar je staat geregistreerd of dat het om een tweede woning gaat. Een tweede woning is een woning waarvan je de eigenaar bent, maar waarin je niet woont. Huurinkomsten en aftrekbare kosten In de aangifte inkomstenbelasting moet je het eigenwoningforfait over de hele eigen woning aangeven. Daarnaast geef je 70% op van de huurinkomsten die je ontvangt. Van deze huurinkomsten mag je de kosten aftrekken die je hebt gemaakt. Het moet dan wel gaan om kosten die rechtstreeks te maken hebben met de verhuur van de woning. Zoals gebruik van gas, water en elektriciteit door jouw

Een 2e woning valt in box 3. Je betaalt dan vermogensrendementsheffing, maar de inkomsten uit de verhuur zijn dan verder vrij van belasting. Voorwaarde hiervoor is wel dat je zelf geen actieve arbeid mag leveren voor de te ontvangen huurinkomsten.

Bij onze dienst voor bemiddeling geldt het BTW tarief van 21%

Er even van uitgaande dat er nog een hypotheek op de woning rust die je wilt verhuren, is de eerste stap die je zet het maken van een afspraak met de bank of de hypotheekverstrekker. Zij zullen uiteindelijk toestemming moeten geven aan jou om de woning te mogen verhuren. Het door hun aan jou geleende geld zit immers nog in de woning. Daarentegen willen banken wel graag hun rente iedere maand ontvangen en dus zullen ze overwegen of en tegen welke voorwaarden het verhuren van je huis toch mogelijk is. Wanneer er geen hypotheek rust op de woning, staat het je simpelweg vrij om ermee te doen wat jij wilt en is verhuren geen enkel probleem.

Een tijdelijk huurovereenkomst verschilt op een aantal punten van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het voornaamste verschil is dat je als verhuurder de huur volgens de wet mag opzeggen op de einddatum die in de overeenkomst vermeld staat. De verhuurder moet dit dan wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder bevestigen, wanneer dit niet gebeurt dan wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd.

Er is sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd als er geen einddatum in de huurovereenkomst is opgenomen. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de verhuurder worden opgezegd indien er sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond, bijvoorbeeld als de huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen. Denk hierbij aan een flinke huurachterstand of als de verhuurder aan kan tonen dat hij de verhuurde woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

De opzegtermijn van een huurwoning bedraagt over het algemeen één kalendermaand (behalve als het in de huurovereenkomst anders staat vermeld). Het opzeggen van de huur kan je gemakkelijk via de dashboard in BeheerManager doen.  Let op dat een één kalendermaand niet gelijk is aan een maand. Dit houdt in dat bij een opzegging op bijvoorbeeld 6 april, de huurovereenkomst kan worden beëindigd op 31 mei (de opzegtermijn van één kalendermaand heeft betrekking op de periode van 1 mei tot 31 mei).

Je bent samen met de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van uw huurwoning. Over het algemeen geldt dat kleine reparaties en onderhoud voor rekening van de huurder zijn en grote reparaties en groot onderhoud voor rekening van de verhuurder. Meer informatie kan je vinden op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en- antwoord/onderhoud-huurwoning

Veranderingen welke zonder noemenswaardige kosten aan het einde van de huurovereenkomst ongedaan gemaakt kunnen worden zijn toegestaan . Denk bijvoorbeeld aan het boren van gaten in de muur voor een schilderij of het verven van een wand. Je hoeft daarvoor geen toestemming te vragen, mits dit niet anders aangegeven is in de huurovereenkomst. Grotere veranderingen kunnen worden toegestaan mits zij de verhuurbaarheid niet schaden. Je dient hiervoor wel toestemming te vragen.

Buiten onze reguliere telefonische bereikbaarheid op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur kan u geval van calamiteiten 24/7 bellen naar 010 841 0438.

Voor niet urgente technische gebreken kan je een ticket aan maken in BeheerManager. Voor het aanmaken van een ticket moet je  naar het kopje Ticket gaan. Hier word een overzicht getoond van de eerder gemaakte tickets en kan je ook een nieuwe ticket aanmaken.  Hier kan je aangeven wat voor soort ticket het is. Er kan een keuze gemaakt worden uit:

  • algemene vraag- klacht
  • reparatieverzoek
  • opzeggingen
  • opmerking beheermanager

Hulp nodig?